Category: Kisah Sahabat

0

Teladan Abu Bakar Menjaga Risalah Rasulullah SAW

Pada tahun 11 Hijriyah, Abu Bakar ash-Shidiq diamanati sebagai khalifah atau pemimpin politik pengganti Rasulullah SAW. Hal pertama yang dilakukan Abu Bakar adalah mempersatukan umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad. Seperti dinarasikan Muhammad Husain Haekal...

0

Zaid bin Tsabit ra Sang Penulis Mulia

Zaid bin Tsabit ra adalah shahabat yang pandai menulis. Lelaki bernama lengkap Zaid bin Tsabit an-Najjari al-Anshari dilahirkan pada 612 M. Ia berasal dari Bani Khazraj. Ketika Rasulullah saw dan para shahabat berhijrah, ia...

0

Apakah Kau Tak Ingin Menikah?

Rasulullah ﷺ memiliki beberapa sahabat yang menjadi pembantu beliau. Mengerjakan beberapa pekerjaan yang meringankan kesibukan beliau sebagai seorang pimpinan agama dan negara. Di antara pembantu beliau adalah Rabi’ah bin Ka’ab al-Aslami radhiallahu ‘anhu. Rasulullah ﷺ...

0

Krisis Ekonomi Di Zaman Umar Bin Khattab

Umat Islam ternyata sejak dari dulu memang sudah tidak asing dengan krisis ekonomi. Setidaknya, sejak zaman Rasulullah, ada dua krisis ekonomi besar yang pernah dicatat oleh buku sejarah Islam. Pertama, ketika umat Islam diboikot...

0

Kecerdasan Militer Khalid bin al-Walid

Sejarah peradaban manusia mencatat banyak nama yang menggoreskan kisah di lembaran-lembaran zaman tentang keahlian militer yang layak ditiru. Di antara tokoh militer yang paling cemerlang adalah panglima Islam Khalid bin al-Walid radhiallahu ‘anhu. Ia berada...

0

Kepahlawanan Abu Bakar ash-Shiddiq di Saat Hijrah

Bercerita tentang pribadi Abu Bakar ash-Shiddiq seolah-olah tiada kata yang bisa menutupnya dan tiada tinta pena yang tercelup yang mampu mengakhirinya. Ia bukanlah seorang nabi, namun sosoknya adalah profil manusia yang luar biasa. Pada...

0

Keutamaan Umar bin al-Khattab

Setelah membahas tentang keutamaan Abu Bakar ash-Shiddiq, kiranya perlu juga kita membahas tentang kemualiaan Umar bin Khattab. Ia adalah seorang khalifah yang sangat terkenal, perjalanan hidupnya adalah teladan yang diikuti, dan kepemimpinannya adalah sesuatu...

0

Keutamaan Abu Bakar ash-Shiddiq

Abu Bakar ash-Shiddiq adalah sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang paling mulia, bahkan dikatakan ia adalah manusia termulia setelah para nabi dan rasul. Keutamannya adalah sesuatu yang melegenda, hal itu diketahui oleh kalangan...